Πρώτοι εμείς από χρόνια αρχίσαμε να διδάσκουμε συστηματικά τη Γερμανική γλώσσα στην περιοχή μας.
 • Κερατσίνι
 • Νίκαια
 • Κορυδαλλός
 • Δραπετσώνα
 • Πέραμα
  

Παροχές

 • Καθηγητές με μητρική γλώσσα τη γερμανική
 • Συνεργασία με Goethe Institut Athen
 • Ηλεκτρονικός διαδραστικός πίνακας
 • Πλούσιο έντυπο υλικό
 • Δανειστική βιβλιοθήκη
 • Ολοκλήρωση της μάθησης με computer multimedia
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία και Αυστρία
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Ενισχυτική διδασκαλία
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Υψηλό ποσοστό επιτυχίας
 • Πρόγραμμα εξοικείωσης με τις πτυχιακές εξετάσεις
 • Συνεχή ενημέρωση
 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Προσιτές τιμές
 • Το κέντρο μας είναι μέλος του Europalso Society
Πλεονεκτήματα Γερμανικής Γλώσσας
Πιστοποίηση
Χρήσιμα Links

Καλοκαιρινού 72, Πειραιάς 
Τηλέφωνο: 210 - 4634592
Fax: 210 - 4634592
email: patsaki.b@gmail.com

Konigsschob Neuschwanstein Munchen Berlin Nurnberger
Bayerischen Schlösserverwaltung BMW Welt Karwendelgebirge bei Krun München tourist